“Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”
art. 54, Ustawy o pomocy społecznej,  (Dz.U. Nr 175, poz. 1362)

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Samarytanina powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (właściwego dla miejsca zamieszkania) w celu złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

 

mops_wrocMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej
ul. Strzegomska 6, Ip, pok. 116,117
Kierownik p. Dorota Iwaniec
Pracownicy socjalni (71) 782-23-55, 782-23-44

 

 

  • Decyzje kierujące do Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” wydaje Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
  • Obecnie nie posiadamy miejsc komercyjnych.

 

Przyjęcie do Domu poprzedzone jest:

  • spotkaniem z kandydatem w miejscu jego zamieszkania i przeprowadzenie z nim wywiadu odnotowanego w stosownym kwestionariuszu,
  • zaproszeniem kandydata, oraz w miarę możliwości członków rodziny lub opiekunów, do odwiedzenia Domu w celu zapoznania się z personelem, mieszkańcami oraz standardem usług świadczonych przez Dom,
  • rozmową z psychologiem Domu,
  • złożeniem przez kandydata pisemnego „oświadczenia” o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zamieszkania w Domu,
  • w miesiącach bezpośrednio poprzedzających decyzję o zamieszkaniu w Domu, w związku z realizacją listy osób oczekujących – zwiększeniem częstotliwości kontaktów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych