Dom jest placówką stacjonarną, która zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę i zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne oraz religijne na poziomie obowiązujących standardów.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości a w miarę możliwości – ich samodzielności.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

I. Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych-(opiekunowie: całodobowo)
Karmienie osób niezdolnych do samodzielnego jedzenia
Pomoc w przygotowywaniu posiłków, karmienie (przygotowywanie kanapek, rozdrabnianie, krojenie),
Uporządkowanie naczyń po posiłkach,
Uzupełnianie płynów (dopajanie) – u osób tego potrzebujących,

I. Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

 • Karmienie osób niezdolnych do samodzielnego jedzenia
 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków, karmienie (przygotowywanie kanapek, rozdrabnianie, krojenie),
 • Uporządkowanie naczyń po posiłkach,
 • Uzupełnianie płynów (dopajanie) – u osób tego potrzebujących,

I. Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych-(opiekunowie: całodobowo)

 • Karmienie osób niezdolnych do samodzielnego jedzenia
 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków, karmienie (przygotowywanie kanapek, rozdrabnianie, krojenie),
 • Uporządkowanie naczyń po posiłkach,
 • Uzupełnianie płynów (dopajanie) – u osób tego potrzebujących,
 • Pomoc w dotarciu do stołówki, osobom które tego wymagają,
 • Ścielenie łóżka osobom niezdolnym do samodzielnego wykonania tej czynności,
 • Zmiana bielizny pościelowej ,
 • Ubieranie i rozbieranie osób niezdolnych samodzielnie wykonywać tych czynności,
 • Pomoc w ubieraniu i rozbieraniu osobom nie mogącym całkowicie samodzielnie wykonywać tych czynności,
 • Toaleta u osób leżących,
 • Pomoc przy toalecie porannej i wieczornej,
 • Zmiana pampersów (podmywanie),
 • Toaleta przeciwodleżynowa (smarowanie, oklepywanie)
 • Zmiany ułożenia w łóżku (u osób leżących)
 • Pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych ( u osób wymagających takiej pomocy),
 • Obcinanie paznokci u rąk i nóg ( u osób wymagających takiej pomocy),
 • Golenie twarzy u osób niezdolnych do samodzielnego wykonania tej czynności,
 • Strzyżenie osób leżących lub niepełnosprawnych
 • Pomoc przy goleniu (u osób wymagających takiej pomocy),
 • Higiena jamy ustnej, w tym mycie protez i pomoc w ich zakładaniu ( u osób wymagających takiej pomocy),
 • Kąpiel (u osób nie mogących samodzielnie wykonać tej czynności),
 • Mycie głowy (osobom nie mogącym samodzielnie wykonać tych czynności),
 • Umożliwienie przebywania na świeżym powietrzu osobom niepełnosprawnym lub leżącym
 • Pomoc w myciu głowy (osobom nie mogącym samodzielnie wykonać tych czynności)

II. Kompleksowa opieka medyczna, pielęgniarska i  rehabilitacyjna prowadzona przez podmiot zewnętrzny.

 

III.Zabieki pielęgniarskie wykonywny przez personel opiekuńczy: (całodobowo)

 

 • Podawanie leków – wg zaleceń lekarzy,
 • Opatrunki – wg. zaleceń lekarzy,
 • Okłady, kompresy, – wg zaleceń lekarzy,
 • Smarowanie medykamentami,
 • Zakrapianie nosa, oczu, uszu,
 • Pomiar temperatury, tętna ciśnienia,
 • Oklepywanie, gimnastyka oddechowa – na zlecenie lekarza.

IV.Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców

 • Terapia zajęciowa

– spotkania i imprezy okolicznościowe,

– organizowanie zajęć manualnych,

– terapia indywidualna z mieszkańcem

– pomoc w przygotowaniu imprez organizowanych przez mieszkańców

– wyjazdy mieszkańców na zakupy, ( 1 raz w tygodniu )

 • Możliwość korzystania z pralni podręcznej, w celu samodzielnego prania bielizny osobistej (pod nadzorem opiekunów)
 • Udział mieszkańca w porządkowaniu własnego pokoju (pod nadzorem opiekunów w godzinach od 8:00 do 20:00),
 • Udzielanie niezbędnej pomocy przy załatwianiu spraw osobistych. (pracownicy socjalni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00).
 • korespondencja ,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, (np. ZUS, NFZ, Biuro Meldunkowe),
 • umożliwienie zdeponowania środków finansowych i przedmiotów wartościowych – zgodnie z obowiązującym regulaminem),
 • załatwianie spraw testamentowych.

 

Usługi wspomagające

 • Możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej, (Msza Św. w obrządku rzymsko- katolickim –  co sobotę, inne wyznania wg ustaleń).
 • Możliwość kontaktu z kierownictwem Domu w określonych porach,
  – czwartek w godzinach 11.30 – 13.30.
 • Możliwość korzystania z biblioteki i prasy codziennej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).
 • Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem.
 • Możliwość korzystania z usług psychologa (dwa razy w tygodniu).
 • Możliwość rozwijania samorządności mieszkańców.
 • Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach.
 • Wspieranie działań na rzecz lokalnego środowiska.
 • Możliwość zorganizowania pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

 

Usługi bytowe


I. Dom posiada:

 • Trzy podjazdy przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przy wejściach głównych i wejściu do stołówki),
 • Podnośnik dla wózków inwalidzkich (na parterze),
 • Windę osobową,
 • System przyzywowo – alarmowy (w każdym pokoju mieszkalnym, łazience i przedpokoju),
 • System alarmowo- przeciwpożarowy (pokoje mieszkalne i pomieszczenia ogólnego przeznaczenia),
 • Pokoje mieszkalne:

–   72 jednoosobowe z łazienką, przedpokojem i balkonem

–   32 jednoosobowych, ze wspólnym dla dwóch osób przedpokojem i łazienką

Każdy pokój mieszkalny jest wyposażony w :

 • łóżko,
 • stół,
 • dwa krzesła,
 • segment,
 • szafę ubraniową,
 • szafkę
 • szafkę TV,
 • instalację elektryczną,
 • instalację centralnego ogrzewania,
 • ciepłą i zimną wodę,

Ponadto Dom zapewnia bieliznę pościelową, koce, ręczniki itp.

II. Do dyspozycji mieszkańców udostępniane są również niżej wymienione pomieszczenia:

 • pokój dziennego pobytu (odbywają się tu również zajęcia z terapii zajęciowej),
 • jadalnia,
 • gabinet zabiegowo- pielęgniarski,
 • pomieszczenia do rehabilitacji (sala gimnastyczna i dwa pokoje do fizjoterapii),
 • kuchenki podręczne (na każdej kondygnacji),
 • pralnia i suszarnia podręczna,
 • pokój gościnny,
 • kaplica,
 • „Kącik Babci i Dziadka” -> KLIK

 

 III. Wyżywienie dla mieszkańców zapewnia podmiot zewnętrzny

 • Możliwość wyboru zestawu posiłków z oferty kuchni.
 • Możliwość otrzymania diety specjalistycznej – na wniosek lekarza.
 • Możliwość zakupienia dodatkowych posiłków – odpłatnie.
 • Podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne przez całą dobę (chleb, masło, ser, dżem, herbata).
 • Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym – tylko na wyraźne zlecenie lekarze.


IV. Pozostałe usługi bytowe.

 • W razie konieczności Dom jest w stanie wyposażyć mieszkańca w niezbędną odzież.
 • Dom jest w stanie wyposażyć mieszkańca w osobiste środki czystości, przybory toaletowe oraz inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
 • Dom zapewnia sprzątanie wg. ustalonego harmonogramu.
 • W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca, Dom oferuje:

– sprzęt rehabilitacyjny
– łóżka szpitalne
– chodziki
– wózki
– kule

 • Istnieje możliwość korzystania  z drobnych usług krawieckich (jeden raz w tygodniu).
 • Możliwość uczestniczenia w różnych pracach na terenie Domu i posesji w godzinach od 9:00 do 18:00.
 • Istnieje możliwość założenia w pokoju prywatnej telefonicznej linii abonenckiej.
 • Istnieje możliwość uczestniczenia w różnych pracach na terenie Domu i posesji.