samarytaninCARE CENTER SAMARITAN

“Samarytanin” Nursing Home has been established to take care of the elderly.  The Nursing Home is an organizational unit of the Martin Luther Evangelical Centre for Diaconia and Education  in Wrocław attached to the Wrocław Diocese of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland.

 


DZIAŁAMY NA PODSTAWIE

  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.października.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej, (Dz. U. Nr 217, poz.1837, ze zmianami),
  • Zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego, wynikającego z Decyzji Nr PS.II.9013-1/2008 z dnia 16 stycznia.2008r.,
  • Umowy Nr D/MOPS/721/199/OP/DPON/2009-2013 z dnia 31.12.2008r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
  • Statutu Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu
  • Regulaminu organizacyjnego.