samarytanin

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SAMARYTANIN

Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.  Jesteśmy jednostką organizacyjną Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu działającego przy Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

 


DZIAŁAMY NA PODSTAWIE

  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej, (Dz. U. Nr 217, poz.1837, ze zmianami),
  • Zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego, wynikającego z Decyzji Nr PS.II.9013-1/2008 z dnia 16 stycznia 2008r.,
  • Umowy Nr D/MOPS/1871/1/2017-2019 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
  • Statutu Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu
  • Regulaminu organizacyjnego.

Film o Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii
i Edukacji im. ks. Marcina Lutra -> KLIK